Хоспис Надежда

Начало

Печат ПДФ

2001 - 2002 г. - Осигурена е необходимата материална база - просторна сграда 1000 кв.м с 18 дка прилежаща залесена площ намираща се е гр. Тръстеник, община Долна Митрополия. Сградата е реконструирана по стандартите на Европейската общност, ползвайки опита на страни с утвърдени традиции в сферата на палиативната медицина - светли, слънчеви стаи в подходяща цветова гама; много цветя; картини; интериор близък до домашните условия.2002 г . - По специална програма на Националния онкологичен център София е обучен медицински  персонал за работа в лечебното заведение:  4 лекари;  8 медицински сестри; 18 болногледачи.

м. септември 2002 г. - Ръководният екип - управител хоспис д-р Недю  Георгиев и изпълнителен директор Даниела Андреева преминават  курс на обучение по палиативни грижи и мениджиране на хоспис, в гр. Будапеща , Унгария.

м. февруари 2003 г. - Започва същинската дейност по полагане на палиативни грижи в условията на стационарен хоспис  .

октомври 2005 г. - Лечебното заведение със заповед Ректора нa Медицински университет гр.  Плевен,  е  одобрено за база  обучение на студентити-бакалаври и магистри  от  " Факултет по обществено здраве "  .

м. май 2003 г. - Хоспис “ Надежда “ е приет за член на новоучреденатата  Българска асоциация по палиативни грижи / БАПГ /.

м. август 2005 г. - Хоспис “Надежда“ е приет  за член на Еропейската асоциация по палиативни грижи / EAPC /

 

Choose language

Bulgarian English German

ЗА ВРЪЗКА С НАС!
0888 55 27 40
0888 84 86 39

Дом Розалия


Луксозен Дом РОЗАЛИЯ
Миналото остава,
бъдещето е неизбежно.
Да направим живота
по-добър днес!